Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej

Drukuj

 

Szczecin, dnia 2014-11-07

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor farmaceutyczny
 • do spraw nadzoru nad aptekami, obrotem hurtowym i obrotem pozaaptecznym
 • Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Szczecinie
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie
DELEGATURA w KOSZALINIE
ul. Andersa 34
75-950 Koszalin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Koszalin
 • województwo zachodniopomorskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie działalność placówek obrotu detalicznego i hurtowego produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (kontrole planowe, sprawdzające i doraźne).
 • Pobieranie próby produktów leczniczych, leków recepturowych i aptecznych do badań jakościowych.
 • Kontrolowanie obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kat. I
 • Kontrolowanie reklamy produktów leczniczych.
 • Opiniowanie przydatność lokalu na lokal apteki, apteki szpitalnej, hurtowni farmaceutycznej i placówki pozaaptecznej
 • Wyjaśnianie doraźne skargi i interwencje klientów i pacjentów podległych placówek
 • Prowadzenie dokumentację w zakresie kontrolowanych jednostek
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Częste wyjazdy praca terenowo – biurowa, praca poza siedzibą urzędu związana z przeprowadzaniem kontroli, praca wymagająca sprawności obu rąk; praca wymagająca szczególnej koncentracji

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca w środowisku biurowym, głównie w siedzibie urzędu.
Budynek, w którym mieści się siedziba inspektoratu jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Lokal inspektoratu położony jest na 2 piętrze

Inne
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Praca w godzinach od 7:15 do 15:15

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego - wykonywanie czynności zawodowych farmaceuty w aptece lub hurtowni
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu farmaceuty
  • znajomość przepisów prawa farmaceutycznego
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
  • wiedza fachowa z dziedziny farmacji
  • czynne prawo jazdy kategorii B

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office i Internetu
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • specjalizacja w zakresie farmacji aptecznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

21-11-2014

Miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów proszę złożyć (przesłać) w zaklejonej kopercie na adres:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
Wały Chrobrego 4/pok 150
70-502 Szczecin
z dopiskiem na kopercie
"OFERTA PRACY - INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY w KOSZALINIE"
Inne informacje:

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. SZCZECIN 91 4210770
KOSZALIN 94 342 72 11

 

Załączniki:
Oświadczenia - wzór[Oświadczenia - wzór]24 Kb
Poprawiony: środa, 12 listopada 2014 07:26
 

Zmiana adresu siedziby WIF

Drukuj

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie zmienił siedzibę. Obecnie urząd mieści się pod podanym niżej adresem:

Ul. Wały Chrobrego 4,

piętro I, pokój 150,

70-502 Szczecin

Tel. 91 42 10 770 lub 91 42 10 480

Poprawiony: wtorek, 12 czerwca 2012 07:37
 
Drukuj

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Szczecinie

 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przyjmuje w sprawach skarg i wniosków dwa razy w tygodniu, w  poniedziałki w godzinach od 15.00 do 17.00 i w czwartki w godzinach  od 13.00 do 15.00.

Wytworzyła: Monika  Wołosz  08-01-2009